1.GİZLİLİK POLİTİKASI

 

İşbu sözleşme isinizburada.com’un gizlilik politikasını düzenlemektedir. (Bundan böyle internet sitesi ve ilgili mobil veya benzeri uygulamalar kısaca “Site”; isinizburada.com ise İşinizburada olarak anılacaktır.)

İşinizburada Gizlilik Politikası, üyeler hakkında edinilen her türlü bilginin kullanım amacını ve sitenin kullanım şeklini içeren bir dokümandır. Üye, İşinizburada’ya üye olarak, işbu Gizlilik Politikası'nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.

İşbu sözleşmede; ad soyad, doğum tarihi, ev adresi, mobil ve sabit telefon numarası,    e-posta adresi gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü bilgi kısaca “Kişisel Bilgiler” olarak anılacaktır.

İşinizburada’nın bireysel üyeleri eğitim durumu, mesleği ve doğum tarihi gibi bilgileri; kurumsal üyeleri ise şirket adı, iletişim adresi, e-posta adresi gibi iletişim ve kurumsal bilgilerini bizimle paylaşmaktadır. 

İşinizburada, işveren değildir, sadece bireysel üyeler (aday) ile kurumsal üyeler (işveren) arasında aracılık yapmaktadır.

İşinizburada, Üye'nin siteyi aşağıdaki Gizlilik Prensipleri'ne ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse yahut yetkili merciler tarafından bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, söz konusu üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkını haizdir. Bu ve buna benzer bir durumda İşinizburada, Gizlilik Politikası'nda öngörülen diğer tedbirleri alma hakkını da haizdir.

 

1.1.Bireysel Üyelik (Aday)

 

İşinizburada, Site’ye üye olmak amacıyla üyelik formu dolduran üyenin başvurusunu değerlendirdiği süre zarfında; üyenin üyelik durumu “askıda”dır. İşinizburada yetkilisi tarafından üyenin başvurusunun onaylanması ile üyelik tamamlanır.

İşinizburada, bireysel üyelik formunu dolduran tüm üyelik adaylarının eğitim durumu, mesleği ve nüfus bilgisi gibi bilgileri kullanıcılarına daha iyi bir hizmet vermek amacıyla kullanılmaktadır.

 

1.1.1.Özgeçmiş

 

İşinizburada, bireysel üyelerine internet üzerinde CV hazırlama, kaydetme ve iş başvurusu yapma olanağı tanımaktadır. Hazırlanan CV’ler üyenin kendi profilinde İşinizburada'da saklanmaktadır. İşinizburada, veritabanında bulundurduğu üye bilgilerinin sorumluluğunu almaz. Üye, Üyelik Formu'nda vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru, geçerli ve güncel olduğunu; bunların gerçeğe aykırı, eksik veya aldatıcı/yanıltıcı olmadığını İşinizburada’ya taahhüt eder. Ayrıca Üye’nin doldurduğu Üyelik Formu nedeniyle İşinizburada'nın ve/veya üçüncü şahısların herhangi bir zarara uğraması halinde üye, bu kişilerin ve İşinizburada’nın tüm zararlarını aynen ve derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Siteye kaydedilen her türlü bilgi, belge ve materyalin diğer üyeler ve/veya üçüncü kişiler tarafından kullanılmış olması ve/veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'yla korunan hakların ihlal edilmesi ve/veya herhangi bir şekilde üyenin zarara uğraması durumunda İşinizburada’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyelik bilgilerinin herkese açık olarak yayını ile üye bu riski göze almış sayılacaktır.

 

1.2.Kurumsal Üyelik

 

İşinizburada, Site’ye üye olmak amacıyla “Firma Üyelik Başvuru Formu” dolduran kurumsal üyenin başvurusunu değerlendirdiği süre zarfında söz konusu kurumsal üyenin üyelik durumu “askıda”dır. İşinizburada yetkilisi tarafından kurumsal üyenin başvurusunun onaylanması ile üyelik tamamlanır.

İşinizburada’nın kurumsal üyelerinin Firma Üyelik Başvuru Formu’nda vermiş oldukları bilgiler ilanlarda başvuru ve iletişim bilgisi olarak ayrıca site üzerinden alınan ücretli hizmetlerin taraflarına faturalanmasında kullanılmaktadır. Şirketler satın aldığı hizmeti ya da ürünü sadece kendi hesabına kullanabilir. Satın aldığı hizmeti başka kurum, kuruluş veya üçüncü şahıslara kullandıramaz, devredemez, onlar adına kullanamaz. Bu ürünlerin ve diğer tüm ürünlerin fiyatlarını İşinizburada belirler ve üyelerine herhangi bir bilgi vermeden fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşinizburada iş ilanı yayınlama, aday havuzundan arama, başvuruları görüntüleme ve diğer özelliklere kısıtlamalar getirebilir, limitler uygulayabilir.

İşinizburada, sistem kullanımı ile ilgili her türlü sınırlandırmalar getirebilir, kurumsal üyeler için günlük-haftalık-yıllık profil görüntüleme limiti getirebilir. Bu limitler İşinizburada tarafından belirlenir ve bilgi vermeden değişiklik yapabilir, şirketlere özel farklı limitler uygulanabilir. Şirketler sadece istihdam edeceği elemanı bulma amacı ile sistemi kullanabilir. Kurumsal üyeliğin bu amacın dışında kullanıldığı tespit edildiğinde, şirketlerin üyelikleri iptal edilir ve ücret iadesi yapılmaz.

Site’de aynı firma için birden fazla üyelik oluşturulmamalıdır. Bu durum kurumsal üyenin mevcut üyeliğinin de iptaline neden olabilir. Daha önceden firma adına bilgisi dışında oluşturulmuş üyelik var ise İşinizburada ile iletişime geçilmeli ve tarafımız bu hususta bilgilendirilmelidir. Aksi halde tüm sorumluluk üyeye ait olacaktır.

Kurumsal üyeliği bulunan kişi/kişiler tarafından çeşitli yöntemlerle ilan, başvuru bilgileri ve/veya herhangi bir sayfa içeriğinin toplu şekilde yahut teker teker kaydedilmesi, kopyalanması veya dağıtılması gibi hallerde söz konusu fiili gerçekleştiren kurumsal üyenin üyeliği İşinizburada tarafından iptal edilir ve üyeliği kötüye kullanan şirkete almış olduğu ürün/hizmet için ücret iadesi yapılmaz. Bunlara ek olarak oluşacak herhangi bir zarar halinde bu zararlara da ilgili kurumsal üye katlanacaktır.

 

1.2.1.İş İlanları

 

İşinizburada’da iş ilanı verebilmek için kurumsal üye olunması gerekmektedir. Eklenen ilanlar, İşinizburada yetkilileri tarafından kontrol edildikten sonra uygun görüldüğü takdirde yayına alınmaktadır. İşinizburada tarafından uygun görülmeyen ilanlar yayınlanmayabilir, yayınlanan ilanlar ise İşinizburada tarafından istenildiği zaman herhangi bir sebep gösterilmeksizin ve ilan ekleyene bilgi verilmeksizin yayından kaldırılabilir. Yayınlanan ilanlar Site’nin tüm ziyaretçilerine açık bir şekilde yayınlanacaktır.

 

 • İlanlarda pozisyon adı ve işin tanımı tam ve detaylı olarak yazılmalıdır.
 • Site’de yayınlanan ilanlarda sadece 1 (bir)  adet pozisyon adı yazılabilir.
 • Eklenen ilanlar kurumsal üye girişi yapılarak istenildiği zaman yayından kaldırılabilir.
 • Site’ye eklenen hiçbir ilandan İşinizburada sorumlu değildir. Eklenen tüm ilanların sorumluluğu ekleyen kurumsal üyeye aittir.
 • İnsan kaynakları danışmanlığı yapan firmaların Site’de iş ilanlarını yayınlayabilmesi için İş-Kur izinli özel istihdam bürosu olması gerekmektedir. Kurumsal üyelik kaydı sırasında buna dair izin numarası belirtilmelidir.
 • Yurtdışı için eklenen ilanlarda İş-Kur'dan izin alınmalıdır.
 • İşinizburada gerekli gördüğü durumlarda firma bilgilerinde ve/veya ilan bilgilerinde ilgili kurumsal üyeye haber vermeksizin değişiklik yapabilir, ilgilinin kurumsal üyeliğini ve/veya ilanlarını iptal edebilir.
 • İşinizburada, iş ilanları konusunda gelen her türlü şikâyeti dilediği zamanda değerlendirebilir ve sonuçlandırabilir. Söz konusu iş ilanını yayından kaldırabilir ve/veya kurumsal üyenin üyeliğini iptal edebilir. Bu işlemler için taraflara bilgi verme zorunluluğu da bulunmaz.
 • İşinizburada firma ve adayların site üzerinden yapmış olduğu yazışmaları görebilir ve gönderilmesini uygun bulmadıklarını taraflara bilgi vermeksizin, karşı tarafa ulaşmasını engelleyebilir.
 • Reklam amaçlı ilan eklenemez. Bu tür ilanlar kabul edilmez.
 • Devremülk Satış, Kiralama vb. şekilde çalışan firmalar ve ilanları, “oturduğunuz yerden para kazanın, kendi işinizin patronu olun vb.” tarzda yalan vaatler içeren ilanlar ve network marketing ilanları kabul edilmemektedir.

 

1.3.Kullanıcı Adı ve Şifre

 

Üye'nin Siteden yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başka bir üyeye yahut üçüncü kişiye devredilemez. Kullanıcı adı ve şifresinin gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır, her üyenin hesabı ve şifresi tektir. Bu hesap ve şifre bir başkasına kullandırılamaz. Kullanıcı adı ve şifresinin izinli veya izinsiz şekilde bir başkası tarafından kullanımından doğacak zararlar hususunda İşinizburada sorumluluk taşımamaktadır, hukuki ve cezai yükümlülük hesap sahibi Üye'ye aittir. İşbu Gizlilik Politikası’na aykırı hareket eden Üye’nin İşinizburada tarafından şifresi değiştirilebilir, üyeliği iptal edilebilir. Bu ve benzeri bir durum söz konusu olduğunda İşinizburada’nın Üye’yi bilgilendirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

1.4.Reklam ve Sponsor Olan Sitelere Yönlendirme

İşinizburada; reklam veya sponsorluk veren şirketlerin internet sitelerine bağlantı (link) sağlayarak ziyaretçileri ve üyeleri bu sitelere yönlendirebilir.  İşinizburada, bağlantı sağladığı sitelerin içeriği, güvenliği ve gizlilik politikalarından hiçbir şekil ve suretle sorumlu değildir.

1.5.Kullanıcı İstekleri / Geri Bildirimler

İşinizburada üyelerinin ve ziyaretçilerinin site ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü puanlama, istek, öneri, anket cevapları, yorum ve sorular verimliliği arttırmak amacıyla saklanacaktır.

1.6.İçerik Kullanımı

Bu Site’de yer alan yazı, grafik, istatistiki bilgi, resim ve her türlü materyal 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili sair yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, münhasıran “isinizburada.com”a aittir. Site’de yer alan yazı, grafik, istatistiki bilgi, resim ve her türlü materyal “isinizburada.com”un yazılı izni alınmaksızın kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden yayınlanması ve diğer internet sitelerine bilgi verilmesi sözleşmeye aykırı ve yasaktır. İşbu sözleşmeye aykırı olarak bu Site’de yer alan yazı, grafik, istatistiki bilgi, resim ve her türlü materyali “isinizburada.com”un yazılı izni olmaksızın kullanan gerçek ve/veya tüzel kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

İşinizburada, Gizlilik Politikası üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

2. ÜYELİK VE KULLANIM KOŞULLARI

 

İşbu sözleşme üyelik ve kullanım koşullarını düzenlemektedir. (Bundan böyle internet sitesi ve ilgili mobil veya benzeri uygulamalar kısaca “Site”; isinizburada.com İşinizburada olarak anılacaktır.)

Site kullanıcısı, bu Site’yi kullanmadan önce Gizlilik Politikaları ile Üyelik Koşulları ve Kullanım Koşulları’nı dikkatle okumalıdır. Site kullanıcısının siteye üye olması işbu sözleşmede belirtilen şartları ve güvenlik politikalarını koşulsuz kabul ettiği anlamına gelmektedir.

İşinizburada, tek taraflı olarak, işbu Gizlilik Politikaları ile Üyelik Koşulları ve Kullanım Koşulları’nda sayılan koşullara tamamen ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği üyelik bilgilerini Site’de yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını haizdir.

İşinizburada, Site’ye üye olmak amacıyla üyelik formu dolduran üyenin başvurusunu değerlendirdiği süre zarfında söz konusu üyenin üyelik durumu “askıda”dır. İşinizburada yetkilisi tarafından üyenin başvurusunun onaylanması ile üyelik tamamlanır.

İsinizburada işbu sözleşmede belirtilen koşulları, üyelere herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak durdurma, içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

İsinizburada.com, yenilenmiş güncel kullanıcı sözleşmesini Site’de yayınlayacak ve gerek gördüğü takdirde mesaj ve elektronik posta yoluyla ilgili üyeye/üyelere bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanıcı sözleşmesi, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve mevcut kullanıcılar da o andan itibaren Site’nin kullanımı konusunda yenilenmiş kullanıcı sözleşmesine bağlı olacaktır. 

İşinizburada, Site’de yer alan bireysel kullanıcı ve firma bilgilerinden sorumlu tutulamaz.

Site’ye üye olan adayın ilettiği her türlü bilginin sorumluluğu üyeye aittir. Üye bu bilgileri kendi oluşturduğunu ve her türlü bilginin doğru olduğunu kabul etmektedir.

İşinizburada, veritabanında bulundurduğu üye bilgilerinin sorumluluğunu almaz. Ayrıca Site’nin üyelerine iş ve/veya aday bulmak gibi bir sorumluluğu yoktur. Firmalar ve adaylar arasında oluşan her türlü ilişkiden firma ve adaylar kendileri sorumludur.

İşinizburada Site’nin çalışması amacıyla kullandığı yazılımlarla ilgili sorumluluk almamaktadır. Site’de yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullandığınız yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesi halinde İşinizburada’ya bu konu ile ilgili herhangi bir sorumluluk yüklenemez. İşinizburada, Site’nin yazılımının hata barındırmadığını ve Site’de herhangi bir virüs bulunup bulunmadığı hususunda bir sorumluluk yüklenmemektedir.

İşinizburada, Gizlilik Protokollerine sadık kalarak bazı pazarlama faaliyetlerinde üye bilgilerini ve sitede paylaştığınız bilgileri reklam, tanıtım ve pazarlama amacıyla kullanma ve üçüncü kişilerle paylaşma hakkını haizdir. İşinizburada, üyelerine reklam, tanıtım ve pazarlama amaçlı e-posta ve mesaj gönderimi yapabilir.

Aşağıdaki durumlarda ve bu durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla üyenin işbu Üyelik Koşulları ve Kullanım Koşulları ile Gizlilik Politikası'nda belirtilen yükümlülüklere aykırı davranması, bahsedilen yükümlülükleri hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykırı davranması gibi hallerde, İşinizburada üyenin Site’yi kullanımını engelleyebilir, üyeliği iptal edebilir, üye bilgilerini yayınlamayabilir, üye bilgilerini yayından kaldırabilir, üyeyi yetkili makamlara bildirebilir, gerekli gördüğü diğer tedbirleri alabilir. Bu durumda İşinizburada tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini üyeden talep etme ve söz konusu üyenin fiili sebebiyle ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkını haizdir. İşinizburada, üyeye herhangi bir bildirimde bulunmadan kaydı silip silmemekte serbesttir, üye silinen bu kayıtla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

 • Yanlış, eksik, yanıltıcı, genel ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olmayan ifadeleri ve uygun olmayan fotoğrafları içeren özgeçmişlerin siteye kaydedilmesi,
 • Site’de uygunsuz içerik yayınlanması,
 • Siteye reklam ve pazarlama amaçlı bilgilerin kaydedilmesi,
 • Sitede yer alan bilgilerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya üçüncü kişi / ve kuruluşlarla paylaşılması,
 • Site’nin işbu sözleşmede belirtilen şartlara ve yasalara aykırı kullanılması, 
 • Üyelere verilen kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşılması,
 •  Site’nin veya Site’de sunulan hizmetin yasal açıdan her türlü takip gerektirecek, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarını zedeleyici bir biçimde, yasalara aykırı bir amaç için, herhangi bir ticari işletmenin ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılması,
 • Sitenin güvenliğini tehdit edebilecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunulması,
 • Site’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların yapılması, yapılmaya çalışılması, virüs vasıtasıyla sitenin çalışmasını engellenmesi, siteyi kullanan diğer kullanıcı bilgilerine girilmesi veya girilmeye çalışılması.

Üye, hesabının yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanıldığını veya şifresinin üçüncü kişi tarafından ele geçirildiğini öğrendiğinde bu durumu derhal hemen İşinizburada’ya bildirmelidir. Bu ve benzeri bir durumda İşinizburada; Üye’nin şifresinin, üyelik hesabının, kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamaz.

Üye’nin Site üyeliğiyle sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.

İşinizburada'ya gösterdiğiniz ilgi ve güven nedeni ile teşekkür ederiz.