​Global Yatırım Holding'in işlem sırası durduruldu

​Global Yatırım Holding'in işlem sırası durduruldu

Global Yatırım Holding'in hisselerinin işlem sırasının 27 Ekim tarihinde kapalı kalacağı açıklandı.

Borsa İstanbul AŞ'den yapılan açıklamada söz konusu karara ilişkin gerekçe şu şekilde açıklandı

"Global Yat. Holding'in çıkarılmış sermayesinin  yüzde 5,24'üne tekabül eden 10.711.922,45 TL nominal değerli 1.071.192.245 adet payın, sermaye azaltımı sürecinin son işlemi olarak iptal edilmesi işleminin, 27.10.2015 tarihi itibarıyla gerçekleştirileceği, Özsermaye Hallerinde Payların Teorik Fiyatlarının Belirlenmesi konulu genelgenin 3.b maddesinde belirtilen işlemlere başlama tarihinden bir önceki iş günü saat 16:30'dan önce KAP'ta yayımlanmadığından söz konusu bildirim gereğince ilgili teknik işlemler yapılamamıştır.

Şirket paylarının işlem sırası 27.10.2015 tarihinde kapalı kalacaktır. Şirket'in işlem sırası ilgili teknik işlemler yapıldıktan sonra 28/10/2015 tarihinde yeniden işleme açılacaktır."